Tránh vi phạm quy chế thi THPT Quốc gia 2019

21/06/2019 - 14:17

Mọi vi phạm quy chế thi đều bị lập biển bản, xử ký kỷ luật và thông báo cho thí sinh.

A A

Theo Báo Tin Tức