Trao 24 con bò cho hộ nghèo xã Ô Lâm

04/10/2019 - 16:15

 - Ngày 4-10, Hội nông dân tỉnh phối hợp Hội Nông dân huyện Tri Tôn trao con bò giống bản địa sinh sản cho nông dân nghèo xã Ô Lâm.

A A

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đỗ Chí Hùng  trao con bò cho 24 hộ nghèo xã Ô Lâm

Mỗi con bò trị giá 14,9 triệu đồng

Nông dân đồng bào dân tộc thiểu số Khmer phấn khởi khi được nhận bò giống

Hoạt động nhằm chia sẻ một phần khó khăn và hỗ trợ hội viên, nông dân vùng dân tộc thiểu số Khmer ổn định cuộc sống, tham gia phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

ĐỨC TOÀN