Tri Tôn điều động 12 công an chính quy về phụ trách xã

30/08/2019 - 13:49

 - Ngày 29-8, Công an huyện Tri Tôn tổ chức Lễ công bố quyết định bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

A A

Tri Tôn điều động 12 công an chính quy về phụ trách xã

Theo đó, thừa ủy quyền Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Tri Tôn đã trao quyết điều động 12 công an chính quy về phụ trách chức danh phó trưởng công an 12 xã; 20 chiến sĩ công an chính quy về phụ trách công an viên 12 xã.

Đến nay, huyện Tri Tôn đã bố trí 71 công an chính quy về phụ trách 15 xã, thị trấn. Trong đó, thị trấn Tri Tôn và thị trấn Ba Chúc có 12 công an chính quy được bố trí; 5 xã trọng điểm về an ninh trật tự, gồm: Châu Lăng, Lương An Trà, Cô Tô, Lạc Quới, Vĩnh Gia bố trí 5 công an chính quy/xã, gồm: trưởng, phó công an xã và 3 công an viên; 8 xã còn lại bố trí 3 công an chính quy/xã, gồm: trưởng, phó công an xã và 1 công an viên.

NGÔ CHUẨN