Tri Tôn trao quyết định công tác cán bộ

09/09/2020 - 17:00

 - Chiều 9-9, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tri Tôn đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định cho 23 cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý. Trong đó, có 3 Ủy viên BTV Huyện ủy, 8 Huyện ủy viên và các đồng chí trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo cấp xã. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đã đến dự và phát biểu chúc mừng.

A A

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm trao quyết định cho các cán bộ

Phó Bí thư Huyện ủy Phan Văn Sương trao quyết định cho các cán bộ

Phó Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Phương Lan trao quyết định cho các cán bộ

Cụ thể, luân chuyển đồng chí Huỳnh Văn Hòa, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy về Đảng bộ thị trấn Tri Tôn, chỉ định tham gia Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ, BTV Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy thị trấn Tri Tôn nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều động đồng chí Nguyễn Văn Sấm, Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Tri Tôn nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng thời, trao quyết định chuẩn y chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đối với đồng chí Nguyễn Văn Sấm và chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra đối với đồng chí Lê Minh Quang.

Bổ nhiệm đồng chí Mai Thị The, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện giữ chức Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Điều động đồng chí Lộ Thị Ngọc Hằng, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy nhận nhiệm vụ tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện và bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng.

Điều động và bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Thị Kim Thùy, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy, thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Hảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tà Đảnh nhận nhiệm vụ tại Ban Tổ chức Huyện ủy, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Thị Tiện, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy, thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Luân chuyển đồng chí Tiêu Đình Hiếu Nhân Trung, Chánh Văn phòng Huyện ủy nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Tà Đảnh, chỉ định tham gia BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tà Đảnh nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Tà Đảnh (nhiệm kỳ 2016-2021).

Bổ nhiệm đồng chí Phan Thanh Lương, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, giữ chức Chánh Văn phòng Huyện ủy, thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Điều động và chỉ định đồng chí Trần Thanh Liêm, Trưởng phòng Nội vụ huyện nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Lương Phi, chỉ định tham gia BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Lương Phi (nhiệm kỳ 2020-2025); giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Lương Phi (nhiệm kỳ 2016-2021).

Điều động và bổ nhiệm đồng chí Hồ Văn Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lương Phi giữ chức Trưởng phòng Nội vụ huyện.

Điều động đồng chí Trần Văn Mai, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phước nhận nhiệm vụ tại Hội Chữ thập đỏ huyện, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tri Tôn (nhiệm kỳ 2016-2021).

Chỉ định đồng chí Lê Tấn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tuyến, nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Vĩnh Phước, tham gia BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phước (nhiệm kỳ 2020-2025).

Điều động và chỉ định đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện, về Đảng bộ xã Tân Tuyến, tham gia BCH Đảng bộ (nhiệm kỳ 2020-2025), giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tuyến (nhiệm kỳ 2016-2021).

Điều động đồng chí Đỗ Thanh Tùng, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tri Tôn.

Điều động đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện nhận nhiệm vụ tại xã Lê Trì, giới thiệu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Lê Trì (nhiệm kỳ 2016-2021).

Điều động đồng chí Nguyễn Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cô Tô nhận nhiệm vụ tại UBMTTQVN huyện, giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

Điều động và chỉ định đồng chí Lộ Vinh Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ô Lâm nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Cô Tô, tham gia BCH đảng bộ, BTV Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cô Tô (nhiệm kỳ 2020-2025); giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã (nhiệm kỳ 2016-2021).

Chỉ định và điều động đồng chí Phạm Tuấn Khải, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Ô Lâm, tham gia BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ô Lâm (nhiệm kỳ 2020-2025); giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã (nhiệm kỳ 2016-2021).

Giao ông Huỳnh Văn Minh, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phụ trách quản lý, điều hành hoạt động của phòng đến khi bổ nhiệm trưởng phòng mới.

Điều động đồng chí Huỳnh Thị Kim Thanh, Phó Bí thư Huyện đoàn nhận nhiệm vụ tại UBND xã Tà Đảnh, giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Tà Đảnh (nhiệm kỳ 2016-2021).

Bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Thúy, Trưởng ban Kinh tế HĐND huyện, giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Tri Tôn, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

NGÔ CHUẨN