Tri Tôn trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

04/05/2019 - 14:10

 - Sáng 3-5, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện quản lý.

A A

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm 10 cán bộ

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn quyết định điều động Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Ba Chúc Nguyễn Văn Sấm đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ thị trấn Tri Tôn, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy thị trấn Tri Tôn nhiệm kỳ 2015 - 2020; giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND thị trấn nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điều động Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Châu Lăng Phạm Minh Hiền đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ thị trấn Ba Chúc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy thị trấn Ba Chúc nhiệm kỳ 2015 - 2020; giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND thị trấn nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điều động Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ô Lâm Sa Vu Thy đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Lê Trì, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Lê Trì nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Điều động Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Trì Hồ Văn Đức đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Lương Phi, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Lương Phi nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Điều động và chỉ định đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Châu Lăng Lê Thị Ngọc Hà đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Núi Tô, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Núi Tô nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Điều động Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Núi Tô Trần Văn Mai đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Vĩnh Phước, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phước nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Điều động Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Huỳnh Thị Cúc đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Châu Lăng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Châu Lăng nhiệm kỳ 2015 – 2020; giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Châu Lăng nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điều động Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lương Phi Trần Văn Mì đến nhận nhiệm vụ tại Hội Nông dân huyện Tri Tôn, giới thiệu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều động Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Tri Tôn Nguyễn Thành Tâm đến nhận  nhiệm vụ tại Liên đoàn Lao động huyện, giới thiệu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều động Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phước Nguyễn Văn Văn đến nhận nhiệm vụ tại Văn phòng HĐND – UBND huyện, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng (thời hạn 5 năm).

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri tôn Cao Quang Liêm mong muốn trên cương vị công tác mới, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, vận dụng kinh nghiệm công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, đề nghị tổ chức Đảng các xã thị, trấn, ban ngành huyện đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ các đồng chí được điều động trong thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành, vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN