Triển khai 165 đề tài cấp cơ sở, 59 dự án, mô hình khoa học và công nghệ

27/01/2021 - 14:59

 - Chiều 27-1, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện giai đoạn 2016-2020 và định hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025.

A A

Các đại biểu dự hội nghị

5 năm qua, các địa phương trong tỉnh đã triển khai 165 đề tài cấp cơ sở, 59 dự án, mô hình nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ, sản xuất thử nghiệm trên các lĩnh vực. Hoạt động KH&CN cấp huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về KH&CN, đóng góp tích cực trong việc tăng hàm lượng ứng dụng KH&CN đối với sản phẩm chủ lực của tỉnh, góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm hàng hóa, thúc đẩy CNH-HĐH. Ngành KH&CN đã hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu ứng dụng hiện đại hóa sản xuất, nâng cao năng suất sản xuất, chất lượng sản phẩm; hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng tiến bộ KH&CN; hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, nâng cao việc tiếp nhận quy trình, kỹ thuật, mô hình mới áp dụng vào thực tiễn sản xuất...  

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển hoạt động KH&CN ở các địa phương. Lấy doanh nghiệp làm trung tâm tập trung phát triển công nghiệp hóa dược, chế biến nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản. Đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai và ứng dụng thành tựu KH&CN trong sản xuất, kinh doanh...

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU