Triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024

17/11/2023 - 14:02

 - Sáng 17/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Nhà Quốc hội, kết nối trực tuyến đến 62 đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hơn 1.600 đại biểu tham dự tại các điểm cầu.

Quang cảnh điểm cầu An Giang

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang Trình Lam Sinh chủ trì tại điểm cầu An Giang. Cùng tham dự có các vị ĐBQH tỉnh, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, sở, ngành liên quan.

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023; triển khai chương trình giám sát năm 2024; đề xuất giải pháp cho năm 2024, trong đó tập trung vào việc triển khai các đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm thống nhất, hiệu quả, hạn chế làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và địa phương.

Năm 2024, Quốc hội chọn giám sát tối cao 2 chuyên đề: “Việc thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15, ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” (sẽ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 7); “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023” (sẽ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8). Ủy ban Thường vụ Quốc hội chọn 2 chuyên đề giám sát: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023”; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là hội nghị lần thứ 3 trong nhiệm kỳ về triển khai chương trình giám sát của Quốc hội. Cách thức tổ chức hội nghị này cho thấy hiệu quả cao, thống nhất được nhận thức và hành động để kết quả giám sát ngày càng tốt hơn. Các đoàn giám sát chuyên đề cần tận dụng tối đa tài liệu hồ sơ sẵn có về sơ, tổng kết, đánh giá nội dung liên quan đến vấn đề giám sát, nhất là những nội dung trong quá trình thảo luận để thông qua các luật sửa đổi, bổ sung. Tập trung vào giám sát việc ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết, khâu tổ chức thực thi để luật và các chủ trương đi vào cuộc sống, thực hiện nghiêm. Đối với các hình thức giám sát khác, tiếp tục nghiên cứu cách thức tiến hành chất vấn tại kỳ họp và phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; làm tốt chất vấn giữa nhiệm kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về thẩm tra các báo cáo, phải chuẩn bị từ sớm, từ xa, trên cơ sở sử dụng tối đa hoạt động giám sát thường xuyên của Hội đồng Dân tộc, các cơ quan Quốc hội, đoàn ĐBQH, các vị ĐBQH, nguồn thông tin, tài liệu khác.

GIA KHÁNH