Triển khai cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”

06/12/2019 - 07:31

 - Sở Tư pháp vừa đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường” do Bộ Tư pháp tổ chức. Theo đó, cuộc thi được tổ chức tại website http://timhieuphapluat.vn, qua 3 vòng (vòng loại từ 11-11 đến hết ngày 22-12-2019; bán kết từ ngày 10-2 đến 23-2-2020; chung kết dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3-2020).

A A

Cuộc thi nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua các hoạt động giáo dục ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh và tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường ở phạm vi toàn quốc.

G.K