Triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức thu dịch vụ giáo dục năm học 2020 - 2021

15/09/2020 - 05:05

 - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước vừa yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, Cục Thuế tỉnh và UBND cấp huyện triển khai thực hiện Nghị quyết số 14 HĐND tỉnh về quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà (năm học 2020 - 2021) trên địa bàn tỉnh An Giang, có hiệu lực từ ngày 14-9-2020.

A A

Theo đó, các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà (năm học 2020 - 2021) trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 14 của HĐND tỉnh.

Đơn vị thu dịch vụ giáo dục (học phí) tổ chức thu, nộp số tiền theo đúng quy định; niêm yết và thông báo công khai mức thu tại địa điểm thu; khi thu nộp học phí phải cấp chứng từ thu cho đối tượng nộp theo quy định; mở sổ sách kế toán để theo dõi, phản ánh việc thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền học phí theo chế độ hiện hành.

Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, kiểm tra các tổ chức thu học phí; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện thu, nộp quản lý và sử dụng tiền học phí; tổng hợp các kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương…

P.V

 

Liên kết hữu ích