Triệu con tim hướng về Đại hội

27/01/2021 - 03:28

Những ngày này, nhân dân cả nước hướng về thủ đô Hà Nội, nơi đang diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hàng triệu con tim từ mọi miền đất nước đang đặt trọn niềm tin và sự kỳ vọng vào thành công của Đại hội XIII, đại hội của sự đổi mới và phát triển.

A A

TP. Long Xuyên cờ hoa rực rỡ chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước

Tại An Giang, quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu, không khí hân hoan chào đón Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng hiện diện trên khắp mọi nơi. Hòa chung không khí tưng bừng chào mừng đại hội, từ trung tâm thành phố đến khắp các ngã đường đều rực rỡ sắc màu của cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pa-nô, khẩu hiệu, biểu ngữ. Đại hội Đảng nhiệm kỳ này gần Tết Nguyên đán năm 2021 nên khí thế mừng Đảng - mừng Xuân càng tươi vui, nhộn nhịp, phấn khởi hơn. Ai cũng tin tưởng, mong muốn đại hội lần này sẽ có nhiều đổi mới, đột phá.

Đảng viên Nguyễn Văn Hiệp (ngụ phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên) chia sẻ: “Mấy ngày nay, tôi đều đón xem các chương trình thời sự để nghe về công tác chuẩn bị, diễn biến, những thông tin liên quan đến Đại hội XIII của Đảng. Tôi mong và tin tưởng rằng các đại biểu sẽ sáng suốt bầu chọn ra Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới, nhất là những chức danh chủ chốt của Đảng và nhà nước là những đồng chí có tâm, có tầm, năng lực, bản lĩnh chính trị để lãnh đạo đất nước có những bước tiến nhanh, vững chắc trong thời gian tới. Tôi kỳ vọng và tin tưởng sau đại hội, Đảng, nhà nước ta sẽ có thêm nhiều chương trình hành động thiết thực mang lại lợi ích cho nhân dân và đất nước”. 

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25-1 đến 2-2-2021 tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước. Tham dự đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước (tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc).

Trong đó, đại biểu đương nhiên chiếm tỷ lệ 12,04%; 87,02% đại biểu được bầu tại các Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương; 0,95% đại biểu chỉ định; 13,99% đại biểu nữ; 11,03% đại biểu là người dân tộc thiểu số... Tham dự đại hội còn có đại biểu khách mời là các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, các đại sứ, đại diện các nước và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế trong đoàn ngoại giao tại Hà Nội, đại diện mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu…

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa định hướng tương lai, từ đó tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển đất nước. Công tác chuẩn bị đại hội được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm, lãnh, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao. Các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị rất công phu, bài bản, chu đáo, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, sự chủ động, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng bộ các cấp…

Các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng là sự kết hợp trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, thể hiện những quan điểm, chủ trương, phương hướng lớn, cho thấy tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong hơn 1 tuần làm việc, bên cạnh công tác bầu cử nhân sự nhiệm kỳ 2021-2026, đại hội tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hy vọng đại hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng đề ra những mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá, đưa ra những quyết sách đúng đắn, xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo đất nước vững vàng vượt qua thách thức, sớm đạt mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự kiện trọng đại của đất nước sẽ thành công tốt đẹp.

THU THẢO