Triệu tập kỳ họp thứ I, HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021- 2026)

23/06/2021 - 15:33

 - Ngày 23-6, Thường trực HĐND tỉnh An Giang đã ban hành quyết định triệu tập kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

A A

Theo đó, kỳ họp sẽ khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 30-6, tại Hội trường UBND tỉnh để xem xét, quyết định công tác nhân sự HĐND, UBND, Hội thẩm Tòa án nhân dân và một số vấn đề khác có liên quan.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh An Giang sẽ nghe báo cáo một số nội dung quan trọng về kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với ứng cử viên đại biểu HĐND; báo cáo của Ủy Ban bầu cử tỉnh về tổng kết bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021–2026)... Ban hành Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026) và cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021- 2026); xem xét ban hành Quy chế hoạt động của đại biểu HĐND và Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026)....

Đồng thời, tiến hành các thủ tục để bầu các chức danh: Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng Ban, Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh; quyết định số lượng Ban và số lượng Ủy viên của các Ban HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021– 2026); bầu các Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2021-2026).

H.C