Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang học tập kinh nghiệm mở điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

12/09/2020 - 16:14

 - Ngày 11-9, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang tổ chức đoàn công tác trao đổi, học tập kinh nghiệm việc mở điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại tỉnh Bến Tre.

A A

Đoàn công tác làm việc với Sở Công thương tỉnh Bến Tre

Điểm trưng bày và bán sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre

Việc tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức, phương án nhân sự và cơ cấu tài chính của điểm trưng bày, giới thiệu và bán hàng sản phẩm OCOP tại tỉnh Bến Tre sẽ tạo điều kiện để Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang hỗ trợ xây dựng cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản của tỉnh để cung cấp cho cư dân địa phương và du khách trong, ngoài nước.

 Đồng thời, cũng mở ra cơ hội để 2 tỉnh An Giang và Bến Tre tiếp tục hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác, cùng đưa sản phẩm OCOP của 2 tỉnh đến với những thị trường tiềm năng.

THANH TIẾN