Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tăng cường đoàn kết, đạt nhiều kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học

30/12/2022 - 18:43

 - Ngày 30/12, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và tổng kết công tác Đảng bộ, hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ, phát động thi đua năm 2023.

A A

Khen thưởng tập thể chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Khen thưởng chiến sĩ thi đua cơ sở     

Khen thưởng các cá nhân có nhiều thành tích nghiên cứu khoa học

Ký kết giao ước thi đua năm 2023 giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn trường

Dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm chính trị cao, Ban Giám hiệu, cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã tăng cường đoàn kết, huy động toàn bộ lực lượng viên chức, người lao động phục vụ tốt nhất nhiệm vụ chính trị đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn năm 2022. Chủ trì, phối hợp tổ chức thành công hội thảo cấp bộ; mạnh dạn sắp xếp, tinh gọn đội ngũ viên chức quản lý các phòng, khoa; ban hành hệ thống văn bản quản lý làm nền tảng đưa các hoạt động đi vào nền nếp và thực hiện thống nhất.

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý được quan tâm thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành và giảng dạy, học tập; công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học ngày càng được chú trọng và mang lại hiệu quả tích cực.

Trong năm 2022, đã thực hiện đạt và vượt Kế hoạch 40-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022: Khai giảng 10 lớp Trung cấp lý luận chính trị (đạt 100%) và khai giảng 54/39 lớp bồi dưỡng (đạt 138,4%)..., với tổng số giờ giảng vượt trên 9.800 giờ; công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh, với tổng số giờ giảng vượt trên 9.700 giờ. Công tác thi đua của trường đạt nhiều thành tích…

Phát biểu kết luận hội nghị, TS. Hồ Ngọc Trường, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng yêu cầu tập thể nhà trường tiếp tục nỗ lực triển khai hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. Trong đó, tập trung thực hiện các tiêu chí “Trường chính trị chuẩn”, quyết tâm đạt “mức 1” trước năm 2025; triển khai hiệu quả các chương trình, nội dung bồi dưỡng các chức danh, góp phần nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở.

Đồng thời, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương và tỉnh về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, nhất  là chuyên đề năm 2023 của tỉnh về “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy mạnh mẽ dân chủ, gắn liền với kỷ luật, kỷ cương. Kịp thời nắm bắt tình hình dư luận nội bộ, để định hướng, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, nhằm củng cố tư tưởng chính trị, niềm tin, tạo tâm thế tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Tin, ảnh: HỮU HUYNH

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu