Trường Chính trị Tôn Đức Thắng bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị A91

22/09/2023 - 16:22

 - Chiều 22/9, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị A91 (hệ tập trung). Kết quả, 45/45 học viên được xét tốt nghiệp. Trong đó, học viên đạt loại giỏi chiếm tỷ lệ 14,29%; loại khá chiếm tỷ lệ 73,47.

Trao bằng tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận chính trị  A91

Khen thưởng học viên đạt loại giỏi

Qua gần 12 tháng học tập, lớp đã hoàn thành chương trình học tập với khối kiến thức: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng và Đường lối của Đảng; Nhà nước và pháp luật; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính Nhà nước về các lĩnh vực đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý; thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương; nghiên cứu thực tế...

PHƯƠNG LAN