Trường Chính trị Tôn Đức Thắng khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị A91

20/09/2022 - 09:47

 - Ngày 20/9, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng (tỉnh An Giang) tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị A91 (hệ tập trung).

A A

TS Hồ Ngọc Trường, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng trao quyết định phân công ban cán sự lớp Trung cấp lý luận chính trị A91

Tham gia lớp học, 56 cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức, dự nguồn của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh được nghiên cứu các vấn đề cơ bản về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kỹ năng lãnh đạo, quản lý; thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương; nghiên cứu thực tế, thi và viết khóa luận tốt nghiệp…

Tin, ảnh: TRÚC PHA

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu