Trường Chính trị Tôn Đức Thắng khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị B180

16/04/2024 - 14:07

 - Sáng 16/4, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng (tỉnh An Giang) khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị B180 (hệ không tập trung).

ThS Huỳnh Đức Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng trao quyết định phân công giáo viên chủ nhiệm lớp

TS Phan Thị Tuyết Minh, Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học trao quyết định phân công ban cán sự lớp B180

Có 80 cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và dự nguồn các Đảng bộ: TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc, TX. Tân Châu, TX. Tịnh Biên, An Phú, Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú tham gia lớp học theo hình thức không tập trung, với 1.056 tiết (dự kiến thời gian học 12 tháng).

 Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; các kỹ năng lãnh đạo, quản lý; thực tiễn kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương; kiến thức bổ trợ và phần đi nghiên cứu thực tế để thi tốt nghiệp hoặc viết khóa luận…

 PHƯƠNG ĐÔNG – H.H