Trường Chính trị Tôn Đức Thắng: Tọa đàm “Sự đóng góp to lớn của Friedrich Engels vào quá trình hình thành, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Marx”

27/11/2020 - 15:52

 - Trường Chính trị Tôn Đức Thắng vừa tổ chức tọa đàm, chủ đề “Sự đóng góp to lớn của Friedrich Engels vào quá trình hình thành, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Marx”.

A A

Quang cảnh buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trình bày các tham luận về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của Friedrich Engels, như: tấm gương của sự thủy chung và đức hy sinh trong tình bạn; những đóng góp vào hệ thống lý luận của chủ nghĩa Marx, tích cực tuyên truyền trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; phát kiến về giai cấp vô sản; những cống hiến khoa học cho phong trào cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động; đồng hành cùng với Marx đấu tranh chống chủ nghĩa vô chính phủ Bacunin…

Bên cạnh đó, các đại biểu còn thảo luận, trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến làm sáng tỏ những vấn đề mới, những cống hiến vĩ đại của Friedrich Engels vào quá trình hình thành, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Marx, nhất là những vấn đề có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Qua đó, góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU