Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tịnh Biên đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia

28/06/2022 - 12:43

 - Ngày 28/6, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tịnh Biên tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia của UBND tỉnh An Giang và lễ tổng kết năm học 2021-2022.

A A

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tịnh Biên đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia của UBND tỉnh An Giang

Khen thưỏng các học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tịnh Biên có tổng diện tích hơn 7.000m2, với đầy đủ các phòng học, phòng chức năng phục vụ học tập và khu ký túc xá 52 phòng đảm bảo hoạt động nội trú cho 100% học sinh. Hàng năm, trường duy trì số lượng 12 lớp để giảng dạy khoảng 400 học sinh trong toàn huyện, với 95% học sinh là người dân tộc thiểu số Khmer và 5% học sinh người Kinh.

Năm học 2021-2022, đơn vị đã xây dựng các phương án dạy học ứng phó kịp thời với diễn biến của dịch COVID-19 và hoàn xuất sắc nhiệm vụ năm học.

PHAN HỮU – THANH TIẾN