Truyền thông sâu rộng về hoạt động của các cấp Công đoàn An Giang từ nay đến Tết Nguyên đán

23/11/2021 - 14:48

 - Sáng 23-11, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp trao đổi thông tin tuyên truyền về hoạt động công đoàn từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

A A

Qua cuộc họp nhằm phát huy vai trò chủ lực của các cơ quan báo chí phối hợp, công tác truyền thông công đoàn sẽ được phản ánh sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, toàn diện, thiết thực theo chủ đề “Tết sum vầy – xuân bình an”.

Trong đó, tập trung phản ánh sâu về vai trò chủ động của công đoàn cơ sở trong kiểm tra, giám sát, chăm lo cho đoàn viên, người lao động và giải quyết những vấn đề công nhân, lao động quan tâm. Đồng thời, phản ánh những nét mới trong chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần, chế độ cho đoàn viên, người lao động vào dịp Tết, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Cùng với đó, tuyên truyền Nghị quyết 02/NQ-TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Chương trình hành động  02/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chương trình hành động  08/Ctr-TU của Tỉnh ủy An Giang về thực hiện Nghị quyết 02 và Kế hoạch 450/KH-LĐLĐ của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết  02-NQ/TW.

Ngoài ra, tiếp tục thông tin về chính sách – pháp luật liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động; các cấp công đoàn tham gia phòng, chống dịch COVID-19; chăm lo người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; sự hưởng ứng của công đoàn cơ sở trong phong trào thi đua, nhất là phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”…

MỸ HẠNH