Từ ngày 12-7, Trung tâm Phục vụ hành chính công An Giang tạm ngưng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính

11/07/2021 - 20:57

 - Ngày 11-7, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công An Giang Đinh Minh Hoàng ký Thông báo số 74/TB-TTPVHCC tạm ngưng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

A A

Để đảm bảo thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội và bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của người dân, Trung tâm Phục vụ hành chính công An Giang tạm ngưng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân kể từ ngày 12-7-2021 đến khi có thông báo mới.

Các yêu cầu về thủ tục hành chính sẽ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh hoặc dịch vụ bưu chính công ích để nhận và trả kết quả tại nhà.

Trong trường hợp đặc biệt, cấp bách hoặc thực sự cần thiết về thủ tục có liên quan đến lĩnh vực khám, chữa bệnh của người dân mà không thể thực hiện bằng hình thức trực tuyến, thì liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công thông qua tổng đài 02963.832834 hoặc gửi hồ sơ đến Bưu cục Hành chính công Bưu điện tỉnh An Giang để được xem xét hỗ trợ và hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định hiện hành.

H.C