Tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi (giai đoạn 2016- 2019)

12/10/2019 - 09:22

 - Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi tỉnh An Giang, lần thứ XVIII (giai đoạn 2016-2019).

A A

Các tập thể, cá nhân nông dân tiêu biểu được tuyên dương

Các tập thể, cá nhân nông dân tiêu biểu được tuyên dương

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư đánh giá cao đóng góp của nông dân trong phong trào nông dân SXKD giỏi. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Hội Nông dân tỉnh tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ tín dụng cho nông dân phát triển SXKD; rà soát lại các tổ hợp tác để tiến tới thành lập các hợp tác xã; tập trung thúc đẩy đề án “Mỗi xã một sản phẩm” để khuyến khích nông dân phát triển sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm. Đối với các huyện, thị xã, thành phố cần rà soát lại diện tích sản xuất của nông dân để thành lập các vùng chuyên canh hướng đến sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP…

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen 21 tập thể và 304 cá nhân; Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen 7 tập thể và 168 cá nhân có thành tích trong phong trào nông dân SXKD giỏi (giai đoạn 2016-2019). Ngoài ra, có 69 cá nhân được nhận kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

MỸ LINH - TRỌNG TÍN