Tuyên truyền, giới thiệu trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội

27/09/2021 - 14:09

 - Ngày 27-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang cho biết đã ban hành công văn về việc tuyên truyền, giới thiệu trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

A A

Cụ thể, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  An Giang đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tham mưu cấp ủy Đảng triển khai hưởng ứng, tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội (thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) tại địa chỉ http://vandongxahoi.mattran.org.vn tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh thông tin, giới thiệu, tuyên truyền về việc ra mắt và hoạt động thường xuyên của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đưa banner có đường link trang thông tin điện tử của tiểu ban trên các ấn phẩm báo chí, trang thông tin điện tử để tạo sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

P.V