TX. Tân Châu tiếp tục học tập Bác

18/05/2022 - 06:17

 - Ở TX. Tân Châu (tỉnh An Giang), từ thành thị đến nông thôn, thông qua việc học tập Bác, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã ra đời, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

A A

Bí thư Thị ủy Tân Châu Huỳnh Quốc Thái cho biết, địa phương ban hành 2 kế hoạch về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức học tập, quán triệt cho 100% chi, đảng bộ cơ sở, tổng số 4.121 đảng viên tham dự (chiếm tỷ lệ 97,8%). “Thị xã luôn kết hợp chặt chẽ giữa việc “học tập” với “làm theo”, triển khai trong tổ chức Đảng và hệ thống chính trị, khối cơ quan hành chính, quản lý nhà nước, đồng thời phát động rộng rãi việc “học tập” và “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác rộng rãi trong nhân dân. Từ đó, đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo ra đời, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” - ông Huỳnh Quốc Thái chia sẻ.

Cụ thể, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã đưa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Hiện, mỗi xã, phường đều có một mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thực hiện và tuyên truyền nhân rộng.

Biểu dương Đài Truyền thanh trong học tập và làm theo Bác

“Từ việc học tập này, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn; duy trì và phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, hỗ trợ kịp thời học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường” - Chủ tịch UBMTTQVN TX. Tân Châu Huỳnh Văn Minh thông tin.

Nếu ở xã Vĩnh Xương, Long An, Phú Vĩnh, Châu Phong, Vĩnh Hòa có mô hình “Tổ cất nhà từ thiện”, thì ở 14 xã, phường có mô hình “Nắm gạo tình thương”, mô hình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động dịch bệnh COVID-19. Hay như ở ấp Tân Hậu A1 (xã Tân An) có mô hình “Đội vá xe và đổ xăng miễn phí”… Tất cả mô hình nêu trên góp phần chăm lo tốt công tác an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Để cổ vũ phong trào học tập Bác tại địa phương, trong năm 2021, TX. Tân Châu đã xem xét và đề xuất UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 cá nhân, 3 tập thể; Tỉnh ủy khen thưởng cho 3 tập thể, 7 cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; 38 cá nhân và 14 tập thể được chọn để khen thưởng tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ông Lê Văn Long (Bí thư Chi bộ, Trưởng đài Truyền thanh TX. Tân Châu) cho biết, thời gian qua, để đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đơn vị xây dựng nhiều chuyên mục phát sóng, góp phần cổ vũ cái hay, cái đẹp, tạo sự lan tỏa trong quần chúng nhân dân. Cụ thể như: “Gương sáng thi đua yêu nước”, “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng đảng”, “Đại đoàn kết”, “Dân vận khéo”, “Bản tin 60s”, “Chuyên mục chuyện quê mình”… Mỗi tuần ít nhất 3 chuyên mục, tiết mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát sóng 24 kỳ/tháng, 48 lượt phát sóng và đăng trên fanpage, mạng xã hội youtube, zalo. Kết quả, trong năm 2021, đơn vị tuyên truyền 276 gương điển hình thông qua 123 ghi nhận ngắn, 153 bài phát thanh.

“Qua việc học tập và làm theo Bác, tinh thần trách nhiệm, tính thân thiện của cán bộ, công chức đối với công việc, với nhân dân trên địa bàn ngày càng cao. Đạo đức công vụ, đạo đức đời thường của cán bộ công chức nâng lên một cách rõ rệt. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã có chuyển biến mạnh mẽ hơn về ý thức tu dưỡng, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống…” - ông Huỳnh Quốc Thái khẳng định.

MINH HIỂN