TX. Tân Châu triển khai kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự năm 2024

23/05/2024 - 11:31

 - Sáng 23/5, Ban Chỉ đạo Diễn tập TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ đối với 2 phường Long Thạnh, và Long Châu, xã Châu Phong; phòng thủ dân sự đối với 2 xã Long An và Phú Vĩnh. Bí thư Thị ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập TX. Tân Châu Nguyễn Văn Cọp dự và chỉ đạo hội nghị.

Bí thư Thị ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập TX. Tân Châu Nguyễn Văn Cọp  chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thị ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập TX. Tân Châu Nguyễn Văn Cọp đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo; Ban Tổ chức diễn tập quán triệt nghiêm túc Chỉ thị của Ban Thường vụ Thị ủy về việc tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ đối với xã Châu Phong, 2 phường Long Thạnh và Long Châu; phòng thủ dân sự đối với 2 xã Phú Vĩnh và Long An.

Bên cạnh đó, xây dựng đầy đủ hệ thống các văn kiện diễn tập theo quy định; Ban Tổ chức Diễn tập TX. Tân Châu điều hành nội dung, chương trình diễn tập sát thực tế trên từng địa bàn xã, phường.

Đối với khung tập 5 xã, phường, tổ chức luyện tập và hợp luyện, từng vai diễn nắm chắc nội dung thực luyện, các khung tập phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tuyệt đối bí mật, an toàn về người, vũ khí, trang bị, tài liệu, phương tiện trước, trong và sau diễn tập; bảo đảm 100% các đơn vị đều hoàn thành tốt và đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Tại hội nghị, Ban Chỉ huy Quân sự TX. Tân Châu đã quán triệt Chỉ thị 10-CT/TU, ngày 17/5/2024 của Ban Thường vụ Thị ủy; công bố quyết định về thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, tổ đạo diễn, tổ bảo đảm; quy định, quy ước và triển khai kế hoạch tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ đối với xã Châu Phong, 2 phường Long Thạnh và Long Châu; phòng thủ dân sự đối với 2 xã Phú Vĩnh và  Long An năm 2024.

TRẦN HUYỆN - TRỌNG TÍN