UBND huyện Chợ Mới triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2024

10/07/2024 - 11:36

 - Sáng 10/7, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) Cù Minh Trọng chủ trì Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Cù Minh Trọng đề nghị các ban, ngành huyện và 18 xã, thị trấn tập trung theo dõi tình hình mưa giông, sạt lở, để có phương án chủ động ứng phó kịp thời; chỉ đạo xuống giống đúng lịch thời vụ, cũng như thông tin dự báo tình hình dịch bệnh trên lúa, màu và cây ăn trái để nông dân phòng tránh. Khuyến khích các mô hình liên kết tiêu thụ, quy hoạch vùng nguyên liệu theo nhu cầu thị trường; chủ động liên hệ nhà đầu tư, doanh nghiệp ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm, phát triển sản phẩm OCOP.

Đồng thời, tháo gỡ khó khăn xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh; tăng cường quản lý đất công, đất bãi bồi; hoàn chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 trình HĐND huyện; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025; kiểm tra, giám sát việc thu gom, xử lý rác thải, tình hình lấy đất mặt, khai thác cát sông trái phép.

Cùng với đó, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp; quảng bá hình ảnh du lịch Chợ Mới; quản lý tốt các dự án đầu tư xây dựng và đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự… trên địa bàn.

6 tháng đầu năm 2024, huyện Chợ Mới thực hiện đạt và vượt 7/12 chỉ tiêu về kinh tế- xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; sản xuất nông nghiệp phát triển. Đến nay, huyện có 15/15 xã nông thôn mới, trong đó có 5 xã nông thôn mới nâng cao, 3 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

HẠNH CHÂU