UBND tỉnh An Giang thống nhất cấp vốn dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường vòng 3 xã cù lao Giêng

30/07/2021 - 16:33

 - Ngày 29-7, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã đồng ý đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường vòng 3 xã cù lao Giêng (huyện Chợ Mới) từ nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025.

A A

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường vòng 3 xã cù lao Giêng có quy mô dài 16.172m, chiều rộng nền đường 7,5m, chiều rộng mặt đường 5,5m, kết cấu áo đường láng nhựa. Tổng mức đầu tư dự kiến 65,656 tỷ đồng, từ vốn ngân sách tỉnh và nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện năm 2021-2024.

Hiện, tuyến đường vòng 3 xã cù lao Giêng có bề rộng mặt đường 3,5m-4,0m, mặt đường tương đối nhỏ, nhanh xuống cấp, ảnh hưởng đến giao thông, vận chuyển hàng hóa của người dân và phát triển du lịch sinh thái cộng đồng của địa phương. 

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU