UBND tỉnh An Giang thống nhất đối tượng tiêm nhắc lại lần 2 vaccine phòng dịch COVID-19

23/05/2022 - 14:01

 - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Ging Trần Anh Thư đã ký Công văn 531/UBND - KGVX thống nhất đối tượng tiêm vaccine phòng COVID - 19 liều nhắc lại lần 2 trên địa bàn tỉnh.

A A

Tiêm vaccine phòng COVID – 19 tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang

Cụ thể, đối tượng tiêm nhắc lại lần 2, gồm: Người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID - 19: Cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp.

Vaccine sử dụng vaccine mRNA (vaccine do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất); vaccine do Astrazeneca sản xuất; vaccine cùng loại với mũi nhắc lần 1.

Thời điểm tiêm nhắc lần 2 ít nhất 4 tháng sau tiêm nhắc lần 1.

Đối với người mắc COVID - 19 sau khi tiêm nhắc lần 1: Sau khi khỏi bệnh 3 tháng.

HẠNH CHÂU