UBND tỉnh An Giang yêu cầu Công ty Cổ phần Du lịch An Giang tạm dừng hoạt động những điểm tham quan, khu vực xây dựng chưa được cấp phép theo quy định

03/04/2022 - 10:05

 - Ngày 2/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã ký Công văn 314/UBND-KQVX về việc kết quả khảo sát và hướng xử lý tại “Điểm tham quan điện mặt trời An Hảo” và “Điểm du lịch đồi Tức Dụp”.

A A

Cụ thể, UBND tỉnh An Giang giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xem xét mức độ vi phạm của Công ty Cổ phần Du lịch An Giang tại “Điểm tham quan điện mặt trời An Hảo” và “Điểm du lịch đồi Tức Dụp”, thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Đồng thời, yêu cầu Công ty Cổ phần Du lịch An Giang tạm dừng hoạt động đối với những điểm tham quan, khu vực xây dựng chưa được cấp phép theo quy định. Giao các ngành chức năng hỗ trợ doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng theo quy định của pháp luật.

Để chia sẻ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động kinh doanh sau đại dịch COVID-19, nhưng phải đảm bảo các quy định của pháp luật, UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Du lịch An Giang khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Tại “Điểm tham quan điện mặt trời An Hảo” và “Điểm du lịch đồi Tức Dụp”, mặc dù Công ty Cổ phần Du lịch An Giang đã có nhiều cố gắng đầu tư các hạng mục để tạo các sản phẩm du lịch đa dạng, cảnh quan sinh động, hấp dẫn, thuận tiện, đáp ứng nhu cầu tham quan của khách du lịch. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Du lịch An Giang chưa thực hiện đúng quy trình đầu tư, xây dựng, tôn tạo... của Luật Du lịch, Luật Di sản văn hóa và Luật Xây dựng, việc đầu tư chưa xin phép xây dựng, xin ý kiến thỏa thuận nội dung tu bổ, sửa chữa với cơ quan có thẩm quyền theo Luật Di sản văn hóa.

UBND tỉnh An Giang yêu cầu Công ty Cổ phần Du lịch An Giang tạm dừng các hoạt động có thu phí tại các điểm tham quan du lịch chưa đủ điều kiện hoạt động; đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp, hướng dẫn của các ngành chức năng. Đặc biệt, đối với Di tích lịch sử cấp quốc gia đồi Tức Dụp, cần khắc phục ngay các sai sót về mặt chuyên môn theo góp ý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để khẩn trương hoàn thiện quy trình thủ tục đầu tư, xây dựng theo quy định.

Đối với giá vé vào tham quan “Điểm du lịch đồi Tức Dụp”: Yêu cầu Công ty Cổ phần Du lịch An Giang thực hiện theo quy định về giá vé tại Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND, ngày 9/12/2016 của HĐND tỉnh An Giang về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh An Giang. Các sản phẩm du lịch, dịch vụ khác do Công ty Cổ phần Du lịch An Giang đầu tư sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, được tự chủ mức thu phí và phải được niêm yết công khai cho du khách được biết.

Cùng với đó, UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn theo Quyết định 68/2021/QĐ-UBND, ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh An Giang về ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang. Đồng thời, để tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, địa phương liên quan và cộng đồng đối với hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Bên cạnh đó, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm Công văn 1083/BVHTTDL-DSVH, ngày 31/3/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh...

Trước đó, ngày 29/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức đoàn công tác liên ngành, gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu Tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND huyện Tri Tôn, UBND huyện Tịnh Biên khảo sát, đánh giá các nội dung theo phản ánh của dư luận xã hội tại “Điểm tham quan điện mặt trời An Hảo” và “Điểm du lịch Đồi Tức Dụp”.

“Điểm tham quan điện mặt trời An Hảo”

Đoàn công tác tỉnh An Giang kiểm tra thực tế “Điểm tham quan điện mặt trời An Hảo”

Đoàn công tác kiểm tra thực tế Khu Di tích lịch sử đồi Tức Dụp

K.M

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới