Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Đốc quyết định khai trừ Đảng 1 cán bộ

20/05/2022 - 09:42

 - Ngày 20/5, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa họp, xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với 1 cán bộ.

A A

Trước đó, ngày 17/5/2022, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Đốc đã tiến hành kỳ họp lần thứ 10 để xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Huỳnh Nguyễn Quốc Hưng, đảng viên, Phó Trưởng ban Nhân dân ấp Mỹ Phú thuộc Đảng bộ xã Vĩnh Châu.

Cụ thể, với vai trò là đảng viên, Phó Trưởng ban kiêm ấp Đội trưởng ấp Mỹ Phú, đồng chí Huỳnh Nguyễn Quốc Hưng đã vi phạm trong việc cấp phát, chiếm giữ quà (gồm tiền và hiện vật) của lực lượng dân quân; chiếm giữ kinh phí hỗ trợ trực đêm cho lực lượng dân quân ấp Mỹ Phú thời gian dài; nhận tiền của dân để bao che hành vi cất nhà trái phép trên đất nông nghiệp; không chấp hành nghiêm Quy chế Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Vĩnh Châu; không nộp báo cáo giải trình đúng thời gian theo yêu cầu của tổ kiểm tra; chưa tự giác nhìn nhận khuyết điểm, vi phạm; có thái độ, quanh co, dùng những lời lẽ không đúng mực, thách thức tổ kiểm tra.

Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Huỳnh Nguyễn Quốc Hưng làm ảnh hưởng uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và đơn vị; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Xét nội dung, tính chất và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Đốc quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Huỳnh Nguyễn Quốc Hưng, đảng viên, Phó Trưởng ban kiêm ấp Đội trưởng ấp Mỹ Phú bằng hình thức khai trừ Đảng.

P.V