An Giang tổng kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

Thời sự 25-03-2021

 - Sáng 25-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì hội nghị tổng kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách nhà nước và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 2021.

TRỌNG TÍN

Gửi