Cử tri khóm Đông Thành, phường Đông Xuyên tín nhiệm tuyệt đối với 13 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026)

Thời sự 30-03-2021

 - Ngày 30-3, Ban Thường trực UBMTTQVN phường Đông Xuyên (TP. Long Xuyên) phối hợp UBND phường tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026).

Gửi