Đình Tân Hiệp - Độc đáo kiến trúc văn hoá đình làng Nam bộ

 - Đình Tân Hiệp tọa lạc tại ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, là một trong những di tích tiêu biểu của tỉnh Tiền Giang, có giá trị về nghệ thuật và lịch sử. Theo Địa chí Tiền Giang, sau khi làng Tân Hiệp được thành lập, vào khoảng giữa thế kỷ 19 nhân dân làng đã xây dựng ngôi đình trên phần đất thổ trạch của ông Nguyễn Văn Văn hiến cho thôn Tân Hiệp mở mang xây dựng.

Gửi