HĐND tỉnh An Giang thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Phóng sự 02-04-2021

 - 5 năm qua, bên cạnh những thuận lợi, An Giang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, sạt lở bờ sông, dịch bệnh diễn biến khó lường... Nhưng, với sự đồng lòng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Trong đó, có sự đóng góp quan trọng của HĐND tỉnh. 

Gửi