Hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục và hồ sơ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Thời sự 24-02-2021

 - Sáng 24-2, UBMTTQVN tỉnh An Giang phối hợp Sở Nội vụ tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục và hồ sơ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026). Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng chủ trì hội nghị.

MỸ LINH - TRỌNG TÍN

Gửi