Một thoáng cầu Châu Đốc

Khám phá An Giang 12-03-2024

 - Cầu Châu Đốc là một phần của dự án tuyến liên kết vùng, có tổng kinh phí đầu tư 2.100 tỷ đồng, nối với 2 tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp.

Gửi