Sơ kết Đề án 04 về “Nâng cao chất lượng hoạt động Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”

Thời sự 02-04-2021

 - Sáng 2-4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án 04 về “Nâng cao chất lượng hoạt động Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng chủ trì hội nghị.

Gửi