Tổng kết các chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang với UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh giai đoạn 2019– 2024

Thời sự 23-04-2021

 - Ngày 23-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết các chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, giai đoạn 2019– 2024; Triển khai ký các chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Toà án, Viện Kiểm sát, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo tinh thần Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Nưng tham dự hội nghị.

Gửi