Triển khai hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội

Thời sự 15-09-2023

 - Sáng 15/9, Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang Lê Hồng Quang; 11 Bí thư Đảng ủy Quân sự cấp huyện; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy… đã đến dự.

Gửi