UBND tỉnh họp thường kỳ về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019

Thời sự 25-06-2019

 - Sáng 25-6, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì cuộc họp thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

MỸ LINH - DUY ANH

Gửi