Viettel An Giang hợp tác chuyển đổi số với Liên minh Hợp tác xã tỉnh

15/09/2023 - 16:55

 - Chiều 15/9, Viettel An Giang tổ chức lễ ký kết hợp tác với Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh An Giang về việc chuyển đổi số cho các thành viên Liên Minh HTX tỉnh An Giang, giai đoạn 2023 – 2025.

Quang cảnh buổi lễ ký kết

Theo thỏa thuận hợp tác, 2 đơn vị sẽ phối hợp tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, thành viên của HTX các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX, chính sách hỗ trợ của Liên minh HTX tỉnh và Viettel cho các HTX trên địa bàn; tổ chức hội nghị chuyên đề về việc hỗ trợ HTX các sản phẩm chuyển đổi số. Đồng thời, phối hợp vận chuyển nông sản, hàng hóa giữa các tỉnh, thành phố; từng bước, củng cố và phát triển các HTX thực hiện đúng Luật HTX năm 2012, thu hút ngày càng nhiều thành viên tham gia và sử dụng các dịch vụ của HTX…

Giám đốc Viettel An Giang Nguyễn Trường Giang và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang Trần Văn Cứng ký kết biên bản hợp tác giữa Viettel An Giang và Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang

Theo đó, Viettel An Giang thực hiện ký kết hợp đồng với các HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ Tín dụng nhân dân hỗ trợ về các ứng dụng hỗ trợ chuyển đổi số ở các lĩnh vực là thế mạnh của Viettel, như: Vmark – Sản phẩm phục vụ truy xuất nguồn gốc; Vtracking- Hệ Thống quản lý và giám sát phương tiện vận tải; Ceta - Nền tản quản trị doanh nghiệp vận tải; hệ thống chi lương không dùng tiền mặt; hợp đồng điện tử; sử dụng các hệ sinh thái Viettelmoney trong việc thanh toán không dùng tiền mặt; cung cấp dịch vụ vận chuyển nông sản, hàng hóa của các thành viên trong HTX…

Dịp này, Viettel An Giang và ViettelPost An Giang ký thỏa thuận hợp tác dịch vụ vận chuyển, truy xuất nguồn gốc (Vmark) với HTX GAP Cù Lao Giêng; ký thỏa thuận hợp tác dịch vụ vận chuyển, hợp đồng điện tử với HTX Nông nghiệp Vĩnh Bình; ký thỏa thuận hợp tác vận chuyển với HTX Nông nghiệp Nông Thuận Phát.

TRUNG HIẾU