Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025:

Vĩnh Bình với nhiều dấu ấn trong nhiệm kỳ

14/05/2020 - 04:52

 - Là địa phương được Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành (An Giang) chọn tổ chức đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy là niềm vinh dự của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Vĩnh Bình trước thềm đại hội.

A A

Với chủ đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới; giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”, Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Bình tập trung trí tuệ, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình Nguyễn Hữu Tân cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm của các cấp ủy Đảng và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ xã Vĩnh Bình đã thực hiện đạt và vượt 13/16 chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ qua đề ra, đưa kinh tế - xã hội (KTXH) phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao.

Ngoài ra, các hoạt động văn hóa - xã hội luôn được đảm bảo thực hiện tốt; chất lượng các hoạt động giáo dục, y tế ngày càng được nâng cao; quốc phòng - an ninh được giữ vững; năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, công tác quản lý điều hành của nhà nước không ngừng nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được duy trì và phát triển. Đặc biệt, xã Vĩnh Bình được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn đô thị loại V vào cuối năm 2015 và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận thị trấn Vĩnh Bĩnh.

Phát huy các lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, nguồn lực cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của huyện Châu Thành, Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Bình đã nỗ lực tạo nên những dấu ấn rõ nét trong phát triển KTXH. Hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, như: hệ thống đường giao thông, điện lưới quốc gia, trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ - xây dựng, giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp - thủy sản.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và từng bước được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người từ 28,954 triệu đồng/người/năm đầu nhiệm kỳ tăng lên 48,943 triệu đồng/người/năm vào năm 2019 (đạt 122,4% so với nghị quyết); tổng thu ngân sách ước đạt 34,5 tỷ đồng (đạt 115% so nghị quyết); đào tạo nghề, giải quyết việc làm 4.912 lao động (đạt 163,7% so nghị quyết); tỷ lệ hộ nghèo chiếm 1,87% (đạt 131% so nghị quyết)…

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tiếp tục được đẩy mạnh. Hàng năm, tỷ lệ gia đình văn hóa đều đạt trên 90%, khu dân cư văn hóa trên 98%. Chất lượng đời sống người dân ngày càng được cải thiện, vừa là mục tiêu, vừa là động lực, sức mạnh để xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, xã Vĩnh Bình đã đạt được 13/19 tiêu chí và 40/49 chỉ tiêu, còn 6 tiêu chí chưa đạt, gồm: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm…

“Xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm tốt công tác xã hội hóa để người dân hiểu được vai trò, trách nhiệm cùng chính quyền địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, duy trì và nâng chất các tiêu chí đạt được và nỗ lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt, với kế hoạch, giải pháp cụ thể, nhằm đảm bảo tính bền vững, quyết tâm, phấn đấu đến năm 2021 được công nhận xã nông thôn mới…”- ông Nguyễn Hữu Tân chia sẻ.

Song song với nhiệm vụ phát triển KTXH, Đảng bộ xã Vĩnh Bình còn tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Đảng bộ xã thường xuyên chỉ đạo và kịp thời cụ thể hóa nghị quyết của cấp  trên và nghị quyết Đảng bộ xã thành những chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với từng giai đoạn. Hàng năm, công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Qua đó, tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động trong nội bộ.

Đồng thời, phát huy tốt trách nhiệm cá nhân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thật sự trở thành việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị bằng những việc làm thiết thực, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình Nguyễn Hữu Tân nhấn mạnh, mục tiêu lớn của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ 2020-2025 được xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu quả quản lý của nhà nước; tăng cường, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Đồng thời, huy động hiệu quả các nguồn lực phát triển KTXH, tập trung thực hiện hoàn thành 13 chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ. Trong đó, tập trung vận động, hỗ trợ nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phù hợp với điều kiện địa phương; ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ, ứng dụng khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực, nhất là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ngoài ra, thường xuyên quan tâm công tác dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm… đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.

TRUNG HIẾU