Vĩnh Thành: Biểu dương gia đình hiếu học - dòng họ học tập tiêu biểu

02/05/2019 - 08:03

 - Hội Khuyến học xã Vĩnh Thành (Châu Thành) vừa tổ chức lễ biểu dương 30 gia đình hiếu học - dòng họ học tập tiêu biểu lần I- 2019. Đến nay, toàn xã có 2.792 gia đình học tập, trong đó có 173 gia đình học tập tiêu biểu được công nhận.

A A

Khen thưởng, biểu dương gia đình hiếu học - dòng họ học tập tiêu biểu

Thời gian tới, Hội Khuyến học xã Vĩnh Thành phối hợp các ban, ngành, đoàn thể xã tăng cường tuyên truyền, kịp thời khen thưởng, biểu dương các gương điển hình trong phong trào khuyến học; chú trọng phát triển phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ học tập. Đồng thời, củng cố quỹ Khuyến học, mở rộng các hình thức học tập khác nhau, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, để mỗi gia đình, dòng họ cùng chung tay xây dựng một xã hội học tập…

Tin, ảnh: HOÀNG OANH