Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025:

Vĩnh Thành nỗ lực xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

26/05/2020 - 07:48

Xã Vĩnh Thành (Châu Thành) hôm nay khoác trên mình chiếc áo mới, với những đổi thay rõ nét về cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Điều đó tạo đà cho cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã nông thôn mới (NTM) đầu tiên của huyện Châu Thành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và nỗ lực trở thành xã NTM nâng cao, hướng đến xã NTM kiểu mẫu trong nhiệm kỳ 2020-2025.

A A

Lãnh đạo xã Vĩnh Thành khảo sát mô hình trồng quýt đường

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành Nguyễn Phạm Tuấn cho biết, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự hỗ trợ của các ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện, đặc biệt là sự đoàn kết, nhất trí của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ xã Vĩnh Thành đã thực hiện thắng lợi hầu hết các chỉ tiêu của Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát huy tiềm năng, lợi thế trong sản xuất nông nghiệp, xã tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp phù hợp với điều kiện của địa phương, góp phần tạo đà tăng trưởng kinh tế. Xã chú trọng tích cực tuyên truyền, vận động nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nhằm nâng cao giá trị nông sản.

Diện tích sản xuất lúa hàng năm đạt 5.798ha, trong đó diện tích sản xuất vụ 3 là 1.941ha, nâng vòng quay của đất lên 2,5 lần, sản lượng lúa đạt 37,855 tấn/năm. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương chuyển biến tích cực. Đến nay, diện tích chuyển đổi đất vườn tạp và đất lúa kém hiệu quả sang cây ăn trái toàn xã trên 53,7ha. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân nông thôn…

Là xã đầu tiên của huyện Châu Thành được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Vì thế, hàng năm, xã đều rà soát, đánh giá các tiêu chí, tiếp tục nâng cao tiêu chí đạt nhưng còn ở mức thấp và có khả năng biến động, để có những giải pháp duy trì và nâng chất các tiêu chí đã đạt. Song song đó, xã còn chủ động xây dựng nhiều giải pháp phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao, hướng đến xã NTM kiểu mẫu.

Theo đánh giá mức độ đạt bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, Vĩnh Thành đạt 11/19 tiêu chí, 27/35 chỉ tiêu. “Về cơ bản, trong 8 tiêu chí trong bộ tiêu chí xã NTM nâng cao chưa đạt, xã đã xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể. Trong đó, chỉ tiêu thu nhập của người dân được địa phương xác định là mục tiêu quan trọng. Bởi kinh tế phát triển, đời sống ổn định sẽ là điều kiện để người dân tích cực tham gia xây dựng quê hương. Xã phấn đấu đạt mức thu nhập bình quân đầu người từ 75-80 triệu đồng/người/năm vào năm 2025” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành Nguyễn Phạm Tuấn chia sẻ.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Vĩnh Thành tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; quan tâm xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Công tác triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên được thực hiện tốt và được cụ thể hóa từng nội dung phù hợp điều kiện của địa phương. Đảng ủy xã luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Ngoài ra, công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng luôn được các cấp ủy quan tâm, góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ.

Đảng bộ xã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu cấp ủy Đảng và thực hiện nghiêm túc công tác nhận xét, đánh giá cán bộ theo hướng dân chủ, công khai. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện đồng bộ theo hướng “động” và “mở”, thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tính kế thừa. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện tốt và thường xuyên đã góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trở thành việc làm thường xuyên. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên…

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Vĩnh Thành tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Bên cạnh đó, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả cao, hướng đến nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường, gắn phát triển du lịch sinh thái. Phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, xã tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2023, xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, tiến đến xã NTM kiểu mẫu vào năm 2025…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU