Xã Bình Thạnh Đông đạt chuẩn nông thôn mới

19/06/2020 - 16:51

 - Sáng 19-6, xã Bình Thạnh Đông (Phú Tân, An Giang) tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”.

A A

Đại biểu tham dự dự lễ 

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang Trương Kiến Thọ trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh cho xã Bình Thạnh Đông

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến - Thương mại và Đầu tư An Giang Lê Trung Hiếu trao khen thưởng của UBND tỉnh và tặng Cờ thi đua  cho xã Bình Thạnh Đông

Sau 9 năm nỗ lực xây dựng nông thôn mới (từ năm 2011), xã Bình Thạnh Đông đã hoàn thiện 19/19 tiêu chí và 49/49 chỉ tiêu về nông thôn mới, huy động nguồn vốn 253 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 5,2 tỷ đồng, tỉnh 59 tỷ đồng, huyện 17 tỷ đồng, nhân dân và doanh nghiệp đóng góp hơn 26,6 tỷ đồng.

Trong phát triển kinh tế, xã ưu tiên chọn nông nghiệp làm nền tảng phát triển, đặc biệt đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật theo hướng công nghệ cao. Bên cạnh nếp, địa phương đã vận động nhân dân chuyển đổi trên 30ha đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái; đầu tư đê bao khép kín, quy hoạch vùng chuyên canh.

Đến nay, bình quân thu nhập đầu người xã đạt 50 triệu đồng/năm (tăng 1,72 lần so năm 2015), tỷ lệ hộ nghèo còn 1,60%; đào tạo và giải quyết việc làm hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu.

Dịp này, UBND tỉnh thưởng giá trị công trình 1 tỷ đồng và tặng Cờ thi đua  xã Bình Thạnh Đông dẫn đầu phong trào thi đua đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” đúng lộ trình năm 2019. Ngoài ra, UBND tỉnh và UBND huyện còn khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới.

MỸ HẠNH