Xây dựng lực lượng vũ trang TP. Long Xuyên vững mạnh toàn diện

20/08/2019 - 05:37

 - “Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng công tác quân sự, quốc phòng địa phương, Ban Chỉ huy (BCH) Quân sự thành phố cần tăng cường công tác nắm chắc tình hình, chủ động các phương án sẵn sàng đối phó khi có tình huống xảy ra; tăng cường biện pháp chỉ đạo, quản lý chặt chẽ các đối tượng bối dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định; tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, thường xuyên điều chỉnh, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cấp thành phố, chỉ huy các phường, xã đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương” - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Thái yêu cầu.

A A

Lãnh đạo TP. Long Xuyên luôn chú trọng quan tâm các lực lượng vũ trang địa phương

Xác định công tác quân sự, quốc phòng địa phương là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc củng cố nền quốc phòng toàn dân và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những năm qua, cấp ủy, chính quyền TP. Long Xuyên tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Cùng với việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, công tác quân sự, quốc phòng địa phương luôn được cấp ủy, chính quyền TP. Long Xuyên và Đảng ủy, BCH Quân sự thành phố quan tâm. Từ đó, lãnh, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019, thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương, LLVT địa phương thành phố luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cụ thể, lực lượng thường trực đảm bảo quân số từ 96% trở lên; dân quân tự vệ đạt 0,74% so với dân số; xếp nguồn lực lượng dự bị động viên đạt trên 99,8%; giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh cho trên 15.000 lượt cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và nhân dân; thực hiện tốt các bước thực hiện chuẩn bị nguồn tuyển quân năm 2020… Đặc biệt, việc chỉ đạo, điều hành diễn tập chiến đấu phòng thủ ở các phường, xã đạt mục đích yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, cơ quan quân sự thành phố cũng đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; mua sắm, trang bị phương tiện vật chất phục vụ công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ, sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống. Ngoài ra, đơn vị phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng và đơn vị quân khu tổ chức được gần 6.600 cuộc tuần tra kiểm soát địa bàn; tổ chức gần 240 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục quốc phòng và an ninh cho gần 5.700 lượt người tham dự. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương, đồng thời giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo tiền đề và động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố ngày càng phát triển…

Bên cạnh việc đánh giá cao các kết quả mà LLVT, các phòng, ban ngành đoàn thể thành phố và các phường, xã đã cùng nhau phối hợp thực hiện, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Thái yêu cầu: “BCH Quân sự thành phố tiếp tục thực hiện tốt việc đảm bảo quân số các kíp trực thường xuyên và cao điểm; quản lý chặt chẽ lực lượng dự trữ sẵn sàng chiến đấu theo quy định; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu năm 2019 của Quân khu, Tỉnh ủy. Đồng thời, duy trì tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Đặc biệt, phối hợp lực lượng công an và các ngành có liên quan triển khai thực hiện phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ, sự kiện lớn diễn ra sắp tới và cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương theo phạm vi, lĩnh vực, chức năng từng ngành và địa phương, bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ, đạt hiệu quả…”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG