Xây dựng nông thôn mới góp phần phát triển giáo dục ở nông thôn

21/10/2019 - 08:47

Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục đạt những kết quả cao trong phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS). Chương trình phổ cập giáo dục trung học đạt kết quả tốt, chất lượng giáo dục ngày càng tăng lên, phổ cập mầm non và xoá mù chữ đạt kết quả bền vững.

A A

Theo Báo Tin Tức