Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

05/11/2019 - 07:20

 - “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” là chủ đề Tháng hành động vì bình đẳng giới (BĐG) và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019, diễn ra từ ngày 15-11 đến 15-12. Với nhiều hoạt động được tổ chức nhằm tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, đồng thời tăng cường trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội…

A A

Toàn tỉnh hiện có trên 533 câu lạc bộ (CLB) gia đình phát triển bền vững, 487 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và duy trì 333 địa chỉ tin cậy tại địa phương. Nhìn chung, mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở các địa phương đang được duy trì, tập trung củng cố và nâng chất hoạt động, tổ chức sinh hoạt định kỳ 1 tháng/lần. Các CLB, nhóm phát huy hiệu quả việc tuyên truyền, can thiệp, hỗ trợ và hòa giải thành công hàng trăm vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình mỗi năm. Qua đó góp phần xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc và đảm bảo an ninh trật tự  địa phương.

Tỉnh luôn xác định việc tuyên truyền pháp luật về BĐG là một trong những nội dung quan trọng cần được tập trung phổ biến, quán triệt thường xuyên. Theo đó, thường xuyên lồng ghép phổ biến pháp luật về BĐG và phòng, chống bạo lực gia đình cho hòa giải viên cơ sở và người dân ở các địa bàn dân cư. Sở Tư pháp tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật, lồng ghép tuyên truyền các nội dung: Luật Trẻ em, Luật Giáo dục, Luật Hôn nhân và Gia đình, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Từ đầu năm đến nay, biên soạn, in ấn và cấp phát hơn 700 cuốn sổ tay về kiến thức hòa giải ở cơ sở, nội dung tổng hợp nhiều chuyên đề về: bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật dân sự, hình sự, đất đai; quy định của pháp luật dân sự về hụi, họ, biêu, phường…

Phụ nữ có đóng góp quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên định hướng thông tin tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử tỉnh, đài truyền thanh cấp huyện và xã duy trì thời lượng phát sóng các chương trình, tăng cường tin bài, phóng sự, đẩy mạnh tuyên truyền về BĐG trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung chú trọng việc tuyên truyền về nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đẩy lùi định kiến giới, đẩy lùi tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, trong đó có vấn đề xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em. Theo đó, duy trì thường xuyên việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện 11 kỳ tuyên truyền các hoạt động về gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên Báo An Giang, thực hiện 10 kỳ chuyên mục “Gia đình và cuộc sống” trên Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang; tăng cường truyên truyền chủ đề và thông điệp nhân ngày Quốc tế hạnh phúc (20-3) và ngày Gia đình Việt Nam (28-6).

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên đề cho hơn 2.000 lao động nữ tại các công ty, xí nghiệp về kỹ năng làm cha mẹ và cung cấp các kiến thức pháp luật BĐG. Trường Đại học An Giang tổ chức nói chuyện chuyên đề về BĐG cho hơn 2.000 sinh viên năm thứ 3. Ngoài ra, CLB BĐG của trường đã tổ chức tuyên truyền tại cộng đồng về công tác BĐG, bảo vệ trẻ em nhân các hoạt động hè tình nguyện. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 150 buổi sinh hoạt nói chuyện chuyên đề về BĐG cho học sinh các trường THCS và THPT trên địa bàn toàn tỉnh nhân tháng sinh hoạt hè.

Ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ” tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện với nhiều hoạt động hưởng ứng chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, tổ chức truyền thông về “Giáo dục đời sống gia đình”; phối hợp các ngành tổ chức truyền thông về kỹ năng chăm sóc, phát triển trẻ thơ cho bà mẹ, người chăm sóc trẻ dưới 36 tháng tuổi; phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình và mua bán người, đảm bảo trật tự an toàn giao thông... Nhằm nâng cao ý thức của phụ nữ về phòng, chống tội phạm mua bán người, xâm hại trẻ em và tệ nạn xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức tuyên truyền tại cộng đồng lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tổ, nhóm... thu hút trên 4.565 lượt người tham dự.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương tổ chức trên 150 cuộc tuyên truyền công tác BĐG tại cộng đồng, thu hút hơn 8.000 người tham dự, chủ yếu là nam giới. Đặc biệt, Ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ” các ban, ngành, đoàn thể tổ chức trên 550 cuộc tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức về giới và BĐG, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước... cho 28.155 lượt người. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động như: hội thi nghệ thuật cắm hoa và trưng bày mâm ngũ quả ngày Tết, làm bánh và cắm hoa, tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tổ chức giải bóng chuyền nam, nữ; du khảo về nguồn... tập hợp hơn 15.000 lượt phụ nữ công chức tham gia.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chú trọng xây dựng, nâng chất các mô hình, CLB gia đình hạnh phúc, bình đẳng và không có bạo lực, duy trì các địa chỉ tin cậy. Kết nối đường dây nóng Trung tâm Công tác xã hội, bảo vệ trẻ em tỉnh thực hiện công tác BĐG; phòng, chống mua bán phụ nữ và bạo lực gia đình. Đặc biệt, phát triển các mô hình, CLB... nhằm thu hút sự tham gia tích cực của nam giới vào các hoạt động này.

Bài, ảnh: HỮU HUYNH