Báo An Giang đổi mới và phát triển

17/08/2018 - 07:09

 - Với số lượng phát hành khoảng 10.000 tờ/kỳ báo in và Báo An Giang điện tử có số lượng truy cập 140.000 lượt/ngày, phụ trang Tin tức miền Tây khoảng 130.000 lượt truy cập/ngày, Báo An Giang luôn nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức và kỹ thuật hiện đại để kịp thời phản ánh các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh đến độc giả.

A A

Ngoài ra, Báo An Giang còn tập trung tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; phản ánh những mô hình hay, cách làm tốt; các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong sản xuất - kinh doanh, những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ…

Báo An Giang đổi mới và phát triển

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo An Giang

Báo An Giang đổi mới và phát triển

Cán bộ, phóng viên Báo An Giang nhận thưởng Giải Báo chí tỉnh An Giang năm 2018

Báo An Giang đổi mới và phát triển

Báo xuân An Giang năm 2018 về đến tòa soạn.

Báo An Giang đổi mới và phát triển

Giải đua thuyền rồng Báo An Giang

Báo An Giang đổi mới và phát triển

Báo An Giang đổi mới và phát triển

Phóng viên đang tác nghiệp

Báo An Giang đổi mới và phát triển

Báo An Giang đổi mới và phát triển

Ban Công tác xã hội – từ thiện Báo An Giang tặng quà và trao tiền hỗ trợ cho học sinh nghèo

NHÓM P.V