Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ khai mạc CAEXPO và CABIS

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ khai mạc CAEXPO và CABIS