Số người bị thương trong vụ cháy chung cư Carina Plaza đã lên đến hơn 100 người

Số người bị thương trong vụ cháy chung cư Carina Plaza đã lên đến hơn 100 người